פיתוח ארגוני

Performance Management

בשנים האחרונות תהליכי המשוב וההערכה הפכו לגמישים ותדירים יותר.
הם יכולים לכלול משוב ongoing או תקופתי, לכלול ציון או לא ולהתבסס על מערכות שונות.
אני מלווה את הארגון וממליצה על תהליך שיממש את הצרכים והערכים הארגוניים, טופס ומערכות מותאמות ומנחה סדנאות משוב והצבת יעדים  להשלמת התהליך.

Talent Management

תהליך ניהול הטאלנט הארגוני הולך ונהיה תהליך בסיסי בארגונים.

התהליך נותן מענה ל Resiliance ארגוני, מיפוי הטאלנטים בארגון, תכניות פיתוח ו Succession ארגוני.

אני מלווה את בניית התהליך במספר שלבים כך שינתן מענה לאפיון ומיפוי הטאלנטים באמצעות מודלים שונים, בניית תהליכי Succession ויצירת והתאמת תכניות טאלנט שונות לאוכלוסיות שונות.

Values and Culture

ערכים קיימים בארגון ומבססים את התרבות הארגונית גם כשהם לא הוגדרו באופן רשמי ונתלו על הקיר.
תהליכי גיבוש יעדים והטמעתם יכולים להבליט ערכים חיוניים ולחזק אחרים.

בסדנאות גיבוש ערכים ותהליכי הטמעה שאני מובילה, חשוב לי שיתוף הא.נשים בארגון והתאמה של התהליך לאופי הארגון.

התהליך תורם ליצירת שפה ארגונית המשמשת גם ככלי ניהולי וגיוסי, מקדם חוסן ארגוני והצלחה של הארגון.

Surveys

סקרים הם כלי ארגוני המאפשר למידה, בחינה ושינוי במידת הצורך.

אני מלווה את התהליך החל מהבנת הצרכים והתאמת הפתרונות למגוון תהליכים הכוללים למידה על העדפות הא.נשים בארגון.
ביניהם: מדידת מחוברות ארגונית, תהליכי גיוס, עזיבות, ומדידת דופק ארגוני.